070 582 00 89
Kävlingevägen 5, 222 40 Lund

 

Träning Tisus – vi hjälper dig


Vi hjälper dig att komma in på universitetet via Tisus-testet

Är ditt mål att göra Tisus-testet för att få behörighet till svenska universitet? Vi kan hjälpa dig att lägga upp en plan och vara ditt stöd på vägen mot att klara Tisus-testet.

Tisustestets delar består av läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Dessa moment tränar vi tillsammans på. Du får skrivuppgifter och förbereda muntliga presentationer. Vi läser olika slags texter och du får skrivuppgifter som vi bearbetar och diskuterar. För att du ska vara väl förberedd för det muntliga testet tränar vi mycket på ett bra uttal, presentation och diskussioner. Du får samtidigt möjlighet att träna upp din läshastighet. Vi arbetar med tidigare tisustest så att du blir bekant med testet och nivån i språket.

Vi har erfarna och välutbildade behöriga lärare som är vana att coacha mot test. Du kan också studera online.