070 582 00 89
Kävlingevägen 5, 222 40 Lund

 

Vårt team


Legitimerade lärare i svenska som andraspråk

Lingua Suecia AB startades 2011 av Caroline Ståhl och Gertie Kronvall. Vi är legitimerade lärare i svenska som andraspråk och har många års erfarenhet av att undervisa barn, ungdomar och vuxna i grundskola, gymnasieskola och på SFI.

Vår idé

När vi började tillsammans som lärare så fick vi idén att det måste finnas ett komplement till den traditionella undervisningen i svenska. Då startade vi Lingua Suecia.

Vår tanke är att erbjuda kurser och utbildningar utifrån behov med stor flexibilitet. Vi vill ge våra deltagare kunskaper som de har nytta av i sitt arbete eller i sitt nya land, Sverige.

Det ska vara enkelt, effektivt och roligt att studera svenska med oss!

Vårt team Lingua Suecia

Caroline Ståhl och Gertie Kronvall

 

Caroline

Jag är en engagerad lärare som trivs med mitt arbete. Det är en förmån att få träffa deltagare från hela världen i mitt arbete och att kunna hjälpa dem och ge de verktyg för att kunna använda sig av det svenska språket.

Lång erfarenhet

I mitt arbete på Lingua Suecia har jag stor nytta av mina tidigare erfarenheter av olika yrken och branscher. Jag har dessutom arbetat med yrkessvenska, språkstöd/ jobbcoach och undervisning på alla nivåer i svenska som andraspråk. När jag flyttade utomlands med min familj för att studera på universitet så lärde jag känna nya kulturer och människor från olika länder. Mina erfarenheter därifrån har jag stor användning för när jag möter mina deltagare. Att använda lösningsfokuserad undervisning är en metod som jag använder mig av och som ger bra resultat och goda relationer till mina deltagare.

Gertie

Att undervisa och se hur våra deltagare på Lingua Suecia utvecklas i sitt nya språk ger mig stimulans och arbetsglädje.

Gedigen kunskap

Jag är legitimerad lärare i svenska som andra språk och har stor erfarenhet av att undervisa barn, ungdomar och vuxna. Eftersom jag har bott utomlands vet jag hur betydelsefullt det är att ta till sig det nya landets språk, kultur och sociala koder. Frustrationen av att inte kunna förmedla det man tänker, känner och vill har jag själv upplevt. Att lyssna in vad deltagarna behöver för att klara vardagen och jobbet är viktigt för mig som lärare och att ge dem verktyg för att kunna utvecklas i Sverige.