070 582 00 89
Kävlingevägen 5, 222 40 Lund

 

Företag


Vi hjälper dig med att utbilda dina anställda i svenska

Har du medarbetare som behöver förbättra sin svenska eller som inte kan någon svenska alls?

Vi kommer till ditt företag och ger dina medarbetare utbildning i svenska, svensk kultur och sociala koder. Vi gör kurser på alla nivåer allt från nybörjare till de som vill bygga på sina kunskaper i svenska. Kursens innehåll planerar vi tillsammans och gör en kurs som passar bäst utifrån era behov.

Minimera missförstånd

När dina medarbetare kan bättre svenska så minskar språkliga missförstånd, all information går fram och säkerheten ökar. Det blir lättare för dina medarbetare att självständigt lösa uppgifter vilket gör att du sparar tid och effektiviteten ökar. När alla pratar svenska och förstår blir det lättare att samarbeta.

Vi får dina medarbetare att växa, bli självständiga och får kommunikationen att fungera!

Hjälp med svenska på företag