070 582 00 89
Kävlingevägen 5, 222 40 Lund

 

Arbeta i Sverige


Arbeta i Sverige

Hur gör man i Sverige? Vi förklarar

På en arbetsplats krävs det inte bara att man har kompetent personal utan också att samarbetet mellan medarbetarna fungerar och att man i teamet har en bra kommunikationen både yrkesmässigt och socialt.

Sociala koder och oskrivna regler

Vi ger dina medarbetare kunskaper om lagar och regler som gäller för att vara anställd på ett företag i Sverige. Vi diskuterar både skrivna och oskrivna regler när det gäller arbetskultur och sociala koder som vi som svenskar ofta tar som självklara.

Öka trivseln

Kursen hjälper dina medarbetare att förstå hur allt fungerar på en arbetsplats och gör medarbetarna mer aktiva, motiverade och delaktiga. När det sociala samspelet fungerar så ökar trivseln för alla arbetsplatsen.

Intresserad? Kontakta oss!

info@linguasuecia.se