070 582 00 89
Kävlingevägen 5, 222 40 Lund

 

Om Företaget

Vi får människor att växa och bli självständiga. Tillsammans med oss på Lingua Suecia lär du dig att prata och förstå svenska. Vi hjälper dig med språket men också kulturen och de sociala koderna både i arbetslivet och i vardagen. Hos oss får du nycklar att bli integrerad i det svenska samhället.

Vårt mål är att du ska kunna förstå det svenska språket och kommunicera. Vi vill att du ska bli säkrare och kunna använda dig av språket. Det gör vi genom intressanta och utmanande lektioner där du är aktiv och får träna dig i att använda språket.

Vi använder välutbildade lärare och språkcoacher som har många års erfarenhet av att undervisa vuxna i svenska.

Distanskurser/Online

Lingua Suecia har kurser på distans för dig som till exempel tänker flytta till Sverige, är föräldraledig, bor långt från SFI-skolan, arbetar och har oregelbundna arbetstider osv. Du kan sitta var som helst och det enda som krävs är att du har en dator. Kursen är individuell och vi gör en kurs utifrån vad du behöver. Du har tillgång till en lärare som du bokar tider med när det passar dig bäst.

En kurs i svenska online blir effektiv, flexibel och det gör att du lär dig språket snabbt.

Din lärare lägger upp en kurs tillsammans med dig på din nivå och utifrån dina mål och behov. Vi gör kurser i svenska för nybörjare, fortsättningskurser och kurser på mer avancerad nivå. Du kan studera alla våra kurser på distans.

Vi använder välutbildade lärare och språkcoacher som har många års erfarenhet av att undervisa vuxna i svenska. Vi ger intressanta och utmanande lektioner där du är aktiv och får träna dig i att använda språket.

För företag

Har du medarbetare som behöver förbättra sin svenska eller som inte kan någon svenska alls?

Vi kommer till ditt företag och ger dina medarbetare utbildning i svenska, svensk kultur och sociala koder. Vi gör kurser på alla nivåer,  från nybörjare och för de som vill bygga på sina kunskaper i svenska. Kursens innehåll planerar vi tillsammans och gör en kurs som passar bäst utifrån era behov.

När dina medarbetare kan bättre svenska så minskar språkliga missförstånd, all information går fram och säkerheten ökar. Det blir lättare för dina medarbetare att självständigt lösa uppgifter vilket gör att du sparar tid och effektiviteten ökar. När alla pratar svenska och förstår blir det lättare att samarbeta.

Vi får dina medarbetare att växa, bli självständiga och får kommunikationen att fungera!

Våra Tjänster

Prata svenska
Vill du bli bättre på att prata svenska? Vi kan hjälpa dig att tala bra svenska med rätt uttal så att alla förstår dig. Vi tränar uttal och fraser som du kan använda i vardagen och på jobbet.

Arbeta i Sverige

Vill du kunna prata med dina kunder och arbetskamrater? Vi har kurser i yrkessvenska och om hur arbetslivet i Sverige fungerar.

Läxhjälp

Vill du ha hjälp med dina läxor? Vi kan ge dig stöd och förklara på ett enkelt sätt det som du tycker är svårt. Tillsammans bestämmer vi var vi träffas, antingen hemma hos dig eller där det passar bäst.

.

Våra Kunder

Hjälp inför Tisus-test

Kursen har givit mig så mycket självförtroende och modighet att använda språket. Framförallt mina muntliga kunskaper har blivit betydligt bättre. Det bästa med kursen var att få konkret feedback och tips om just de områdena jag hade svårigheter med. Det var också jättebra att få tala med någon som faktiskt kände till svensk kultur och samhälle, vilket var speciellt viktigt inför Tisus-testet.

Armi Oksa

Tala med självförtroende

"The course is fun and has given me the tools to hear Swedish correctly and speak with confidence. Kursen är kul och har gett mig verktyg att höra svenska rätt och tala med självförtroende".

Martin Walsh
Svenska online

Läxhjälp

"Läxhjälpen i tyska hjälper mig att utveckla mitt språk och gör mig mer säker på tyska. Det är en trevlig studiemiljö att vara i och jag får all hjälp jag behöver."

Alina